Договор за наем на недвижим имот – за какво да внимавате

Обложка

Договор за наем на недвижим имот – за какво да внимавате

А ти хареса ли тази статия?!?

Договорът за наем на недвижим имот е една от най-често сключваните в нашето съвремие двустранни сделки. Може да се каже, че при това положение наемателят е заварената страна, тъй като в общия случай наемодателите идват с вече изготвен договор.

Предстои ви наемане на недвижим имот и искате да знаете важната информация относно сключването му и неговите клаузи? Следващите редове ще са ви изключително полезни в тази насока при избор на адвокатска кантора.

Нужно ли е да се сключи договор за наем на недвижим имот

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) не дава задължителна писмена форма на този договор. Това означава, че дори да не съществува писмено съглашение между наемателя и наемодателя, устното съглашение също означава, че има сключен договор. Доказването в такъв случай е обаче затруднено. Затова е най-добре да настоявате да бъде сключен писмен договор за наем на недвижим имот, независимо дали сте от страната на наемателя или наемодателя.

В него се уреждат важни клаузи относно условията на наемане, срока на договора, правото на преотдаване, отговорност за вреди и прочие.

Важните клаузи в договор за наем на недвижим имот

Прочетете внимателно договора, който ви се дава и ако не разбирате нещо, най-добре попитайте брокера или наемодателя, а ако желаете, може да се консултирате с добър адвокат за договор за наем на недвижим имот.

Наемодателят е длъжен да ви осигури необезпокоявано ползване на наетия имот. Ако в договора е вписана клауза за периодично посещение на имота от негова страна, уточнете при какви условия ще се случва това, за да гарантирате личната си сфера.

Една от важните клаузи в договора е относно предизвестието при прекратяване на наемните отношения. Уверете се, че има такава, тъй като това ще ви осигури сигурно време за намиране на друг имот, в случай, че наемодателят реши да прекрати договора преждевременно.

Имайте предвид, че обикновено договорът се сключва за срок от една година. По този начин наемодателят избягва задължението да регистрира договора в имотния регистър. Обичайната практика е след изтичане на този срок, договорът да не се продължава с писмено съглашение, а да се удължи автоматично по силата на чл. 236 на ЗЗД. Подобен развой не бива да ви притеснява.

Относно заплащането на разходите в ЗЗД са уредени принципните правила, които могат да бъдат конкретизирани в договора. Битовите сметки и режийните разходи са за сметка на наемателя. Наемодателят поема разходите за ремонт и поддръжка на общите части.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
PG

Автор: biko

Димитър Георгиев - Бико е част от екипа на oнлайн маркетинг агенция IdeaMAX, която предоставя широко разнообразие от дигитални маркетингови услуги с висока степен на ефективност, за което свидетелстват и резултатите. Един от нашите нови проекти е Градската медия - Gradski.bg.
Both comments and trackbacks are currently closed
seperator