Изкуствено осветление в работна и битова среда – какво трябва да знаем?

Обложка

Изкуствено осветление в работна и битова среда – какво трябва да знаем?

А ти хареса ли тази статия?!?

Какво е изкуствено осветление?

Според функционалното си предназначение изкуственото осветление се разделя на работно, аварийно, евакуационно /охранително/ и дежурно.

Работното осветление се използва във всички помещения, както и в зони на открити пространства, предназначени за работа, преминаване на хора и движение.

Изкуственото работно осветление може да бъде общо и комбинирано, когато към общото се добавя местно, концентрирайки светлинния поток директно на работното място. Не се допуска използването на едно локално осветление вътре в сградите.

В зависимост от местоположението на оборудването и работните места, общото осветление може да бъде равномерно или локализирано.

Аварийното осветление се осигурява във всички случаи, когато внезапното изключване на основното осветление може да причини експлозия, пожар, отравяне на хора, опасност от нараняване, продължително нарушаване на технологичния процес или нарушаване на работата на комуникационни центрове, водни или газоснабдителни инсталации, дежурни постове и контролни пунктове за различни системи.

Осветление за евакуация се осигурява в коридорите на промишлени сгради с повече от 50 служители, където излизането на хора от помещенията в случай на внезапно изключване на работното осветление, е свързано с риск от нараняване.

Осигурява се охранително осветление (при липса на специални технически средства за защита) по границите на територията, охранявана през нощта. То се активира в неработно време. Всички тези видове изкуствено осветление са изключително важни както в работната и битова среда, така и от гледна точка на безопасност на труда.

Как се определя изкуственото осветление?

Изкуственото осветление се оценява по количеството осветеност (E, lx).

Източници на изкуствено осветление могат да бъдат лампи с нажежаема жичка и газоразрядни лампи.

Срокът на експлоатация на лампите с нажежаема жичка е до 1000 часа, а светлинната мощност е от 7 до 20 lm/W. Най-големите предимства имат йодните лампи с нажежаема жичка. Те имат експлоатационен живот до 3000 часа и светлинна мощност до 30 lm/W.

Видимото лъчение от лампите с нажежаема жичка доминира в жълтата и червената част на спектъра, което причинява изкривяване на цветовете и затруднява разграничаването на нюансите на цветовете.

Стандартите за промишлено осветление се определят в зависимост от:

- характеристики на визуалната работа (най-малкият размер на обекта на разграничение, лекотата на фона, стойността на контраста на обекта с фона;

- категория и подкатегория визуална работа;

- вид и осветителна система (за изкуствено осветление).

За 1-во: обектът на разграничаване се определя от най-малкия размер на обекта (детайл) или неговата част, която трябва да бъде разграничена (разпозната) в процеса на извършване на тази работа (например точка, дебелина на проводника и др. ).

За 2-ро: в зависимост от размера на обекта на разграничение и разстоянието на обекта от очите на работника, всички произведения са разделени на 8 цифри за точност, които от своя страна са разделени на подкатегории (a, b, c, d) в зависимост от контраста на детайла на разграничаване с фона и от отразяването на фона. За всеки подраздел нормите установяват определена стойност на осветеност и коефициент на естествена осветеност, които намаляват с увеличаване на размера на детайлите, контраста с фона и коефициента на отражение. (Фонът е повърхността, прилежаща директно към обекта на разграничение, върху което се разглежда)

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
PG

Автор: Андон Иванов

Занимавам се с компютри повече от 8 години, като от няколко години активно се занимавам с SEO и Уеб програмиране, ползвайки следните програмни езици: HTML, CSS, PHP, MySQL. В момента активно си търся работа. В случай, че сте работодател, няма да ви се разсърдя да погледнете моето CV.
Остави коментар или Остави Trackback
seperator

Публикувай коментар

Вашият email адрес никога няма да бъде публикуван публично. Задължителните полета са маркирани с символ *

*
*

Защита против спам ботове