Рекламно проучвания и планиране на рекламата

Обложка

Рекламно проучвания и планиране на рекламата

А ти хареса ли тази статия?!?

Известно е, че ефекта на рекламата изключително трудно се поддава на измерване. За всеки рекламодател обаче, е от изключителна важност да знае какво желаят да получат потребителите на рекламираната стока, кои са потенциалните купувачи. На тези въпроси обичайно се търси отговор чрез проучвания от носно действеността на отделни елементи на рекламата или на програмата като цяло.

Пред всичко следва да се установи, кой какви видове стоки или услуги ползва, в какви количества и колко често купува, кой най- скоро би се възползвал от предлаганата стока, кои  телевизионни програми гледа и т.н. За целта се организират и провеждат както предварителни, така и едновременни и последващи проучвания чрез различни видове тестове. Проучванията са необходими пред всичко, за да се установи каква е реакцията на лицата, към които се насочва рекламните послание или кампания, за да се избегнат скъпо струващи грешки.

Важно значение за рекламното проучвания има решението кога да се провеждат, тъй като това може да се реализира на всеки етап от рекламният процес- при планиране на рекламата за проверка на различни варианти на рекламни мотиви и теми, както и след разпространение на рекламата или приключване на рекламната кампания. Предварителните проучвания спомагат за подготовката на ефективни рекламни послания, при което трябва да се установят слабите страни преди неговото разпространение. Последващите проучвания позволяват да се провери ефекта от рекламата или рекламната кампания.

Друг въпрос е да се реши какви методи и техники да се използват за провеждане на проучванията, каква да бъде извадката, която ще бъде обект на изследване, и нейния размер.

Много важен процес е определяне на целевите групи и на рекламната аудитория. В света няма стоки или услуги, които да са потребни на всички хора и да се харесват еднаква на отделните личности. Това налага необходимостта да се проучи кръгът от хора, които са действителни или потенциални купувачи на отделно стока, както и поведението им на пазара.

За да бъде една съвкупност от хора потенциалният пазар, тя трябва да отговаря  на редица изисквания:

  • хората да се нуждаят и да желаят дадена стока
  • хората от съответната група да имат платежна възможност да купят стоката и да желаят да използват покупателната си способност
  • хората от група да имат правомощия да купуват съответната стока

Сегментирането на пазара е основна за определяне на целевата група към която да се насочи рекламата.  От гледна точка на рекламата  целевата група е съвкупността от лица притежаващи общи признаци по отношение обекта на рекламата.  За сегментиране на пазара на потребителските стоки например се използват различни променливи, като се вземат под внимание главно:

  • демографски и соц.демографски критерии
  • териториални
  • психологически и психографски- мотиви и начин на живот
  • потребителски критерии и поведение на купувачите.
Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
PG

Автор: Андон Иванов

Занимавам се с компютри повече от 8 години, като от няколко години активно се занимавам с SEO и Уеб програмиране, ползвайки следните програмни езици: HTML, CSS, PHP, MySQL. В момента активно си търся работа. В случай, че сте работодател, няма да ви се разсърдя да погледнете моето CV.
Остави коментар или Остави Trackback
seperator

Публикувай коментар

Вашият email адрес никога няма да бъде публикуван публично. Задължителните полета са маркирани с символ *

*
*

Защита против спам ботове