Прехвърляне на фирма

А ти хареса ли тази статия?!?

Въпросът с прехвърлянето на фирма може да бъде разглеждан в различни аспекти. Способите за това могат да бъдат различни, но в общия случай, когато става дума за прехвърляне на фирма, се имат предвид две неща: 1) прехвърляне на фирма чрез продажба на дружествени дялове или 2) чрез прехвърляне на предприятие. За което и от двете да говорим, винаги става дума за смяна на собственост на бизнес.

В този материал ще се фокусираме върху прехвърлянето на фирма чрез продажба на дялове, защото това е най-често срещаният способ. По този начин може да се прехвърли както цяло едно дружество, така и само част от него. Чрез него едно ЕООД може да стане ООД, както и обратното.

Причини за прехвърляне на фирма

Причините за прехвърляне на фирма могат да бъдат различни, но най-честият случай е, когато собствениците на един бизнес искат да го прехвърлят с цел печалба.

Друга популярна причина за прехвърляне на фирма, е когато собственикът на фирмата иска да се отърве от нея заради натрупани задължения. По тази причина законодателят реши да предприеме мерки и предвиди възможността прехвърлящият да носи лична отговорност, когато умишлено прехвърли фирма със задължения.

Друг възможен вариант за прехвърляне на фирма имаме, когато собственик на бизнес преустанови дейност или изобщо не я започне след като вече е регистрирал фирмата си. Тъй като процесът по закриване на фирма е много по-дълъг, сложен и скъп, често собствениците на такива фирми решават да ги прехвърлят безвъзмездно на някой, който иска да започне бизнес.

Чрез този способ понякога може да се изкарат нелоши пари, защото фирми с история и генерирали печалба през годините често са търсени от купувачи с различни предпочитания.

Прехвърляне на фирма цена

Цената за прехвърляне на фирма може да варира доста в зависимост от конкретния случай. Например, прехвърлянето на едно ЕООД на друго лице може да струва от порядъка на 300-500 лева, като в тази сума включваме както хонорара на адвоката/консултанта, така и нотариалните и държавни такси. Ако в дружествения договор на дружеството е предвидено решението за прехвърляне на фирмата да може да се взима без нужда от нотариална заверка, сумата ще спадне леко.

Разбира се, услугата по прехвърляне на фирма може да бъде и доста по-скъпа, в зависимост от сложността на сделката и материалния ѝ интерес.

Прехвърляне на фирма със задължения

Както споменахме малко по-горе, доста хора решават да се отърват от задълженията на бизнеса си като направо прехвърлят фирмата си. Защо това е много лошо решение? Защото чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс казва, че:

Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала.

Тази хипотеза има своите условия, но като цяло съветът е – не се опитвайте да хитрувате, защото може да съжалявате.

Документи за прехвърляне на фирма

Документите за прехвърляне на фирма са доста. През последните години законодателят се опита да въведе някои промени, с които да обезпечи процеса в посока намаляване на случаите на кражби на фирми. Поради тази причина се увеличиха както изискуемите документи, така и тези, които изискват нотариална заверка.

За да се направи прехвърляне на фирма днес, е нужно върховният орган на дружеството да вземе решение за това. Ако в дружествения договор е изрично предвидено, това решение, което трябва да се отбележи в протокол, може и да не се заверява нито като съдържание, нито като подписи.

Решение пък не е необходимо, ако прехвърлянето е между съдружници.

Задължително се съставя договор за прехвърляне на дружествени дялове, който се заверява нотариално при всички положения – както съдържанието, така и подписите.

Много важна е декларацията по чл. 129 от Търговския закон, която се подписва от управителите и напускащия съдружник, че дружеството няма неизплатени към служители трудови възнаграждения и осигуровки.

Останалите документи варират в зависимост от конкретния случай, но винаги имаме декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, както и протокол, с който се приема новия дружествен договор след направените промени.

Настоящият материал не представлява правен съвет или консултация по прехвърляне на фирма и не цели изчерпателност, а има изцяло информативна насоченост. При необходимост от услуга по прехвърляне на фирма, обърнете се към професионалист.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
  • Няма подобни статии
PG

Автор: Андон Иванов

Занимавам се с компютри повече от 8 години, като от няколко години активно се занимавам с SEO и Уеб програмиране, ползвайки следните програмни езици: HTML, CSS, PHP, MySQL. В момента активно си търся работа. В случай, че сте работодател, няма да ви се разсърдя да погледнете моето CV.
Остави коментар или Остави Trackback
seperator

Публикувай коментар

Вашият email адрес никога няма да бъде публикуван публично. Задължителните полета са маркирани с символ *

*
*

Защита против спам ботове