Как да изчислим лихвата по кредит

Обложка

Как да изчислим лихвата по кредит

А ти хареса ли тази статия?!?

Когато ви предстои да вземете бърз кредит, един от въпросите, които най-много ви вълнуват, е лихвата и как да я изчислите. Има няколко основни правила, които трябва да запомните, когато изчислявате лихвата. Най-основният метод е простата лихва, но можете също да използвате сложна лихва, която се използва по-често. Можете също така да използвате номинален лихвен процент, който не се коригира спрямо инфлацията. Ако изчислявате лихва по заем, трябва да разберете как се изчисляват лихвите.

Простата лихва е най-основният начин за изчисляване

Простата лихва се изчислява върху главницата на заема и може да се изчисли с помощта на калкулатор, например кредитен калкулатор на Фератум. За да направите това, трябва да знаете салдото по главницата, лихвения процент и срока на заема. Основното салдо е сумата пари, която сте взели назаем, а лихвеният процент е допълнителната такса, която се начислява върху тази сума. Срокът на заема е колко време трябва да го изплатите.

Простата лихва е от полза за тези, които плащат лихва, тъй като струва по-малко от сложната лихва. Това обаче не е толкова полезно, когато събирате лихва.

Сложната лихва се използва по-често

Сложната лихва е изключително мощен инструмент, който увеличава дългове, спестявания и инвестиционни баланси с течение на времето. Сложната лихва е особено полезна за собствениците на малък бизнес, които често се оказват неспособни да печелят пълен доход и са затрупани с разходи. Като такива, те трябва да заделят определена сума доход всеки месец, за да спестяват и да изграждат бъдеще.

Концепцията за сложната лихва е разработена за първи път през 17 век. Той работи, като изчислява лихва върху първоначална главница, както и всяка натрупана лихва от предишни периоди. Смята се, че произхожда от Италия. Сложната лихва кара инвестицията да расте експоненциално, увеличавайки първоначалната сума с по-голяма сума от простата лихва. Честотата на усложняване играе ключова роля за скоростта, с която се увеличава сложната лихва. Колкото по-висока е честотата, толкова по-голям е комбиниращият ефект.

Номиналният лихвен процент е този, който не се коригира спрямо инфлацията

Номиналният лихвен процент е сумата, която плащате по заем, преди да се вземе предвид инфлацията. Може да видите този лихвен процент, рекламиран върху вашата ипотека или върху спестовна сметка с висока доходност. Този процент представлява цената на заема и покупателната способност на вашите пари преди инфлацията.

И реалните, и номиналните лихвени проценти са важни при определяне на размера на парите, които ще вземете назаем. Инфлацията и цените на стоките и услугите влияят върху лихвените проценти. Ако заемате пари при номинален лихвен процент от 5%, например, ще спечелите реална лихва от 2%, а ако заемате пари при номинален лихвен процент от 7%, реалният лихвен процент е -0,7%.

Номиналният лихвен процент е равен на желания реален лихвен процент минус прогнозирания процент на инфлация. Например, банка, начисляваща 10% номинална ставка, ще ви спечели само 2% реална лихва, тъй като инфлацията намалява покупателната способност на парите. Банката ще трябва да начисли 4%, за да отчете цената на инфлацията и да запази парите ви на това ниво.

Формула за лихвен процент

Можете да изчислите лихвата по кредит или инвестиция, като използвате формулата за лихвен процент. Тази формула се основава на метода на сложната лихва. Банките и финансовите органи го използват при изчисляване на лихвените проценти. Съставният годишен темп на растеж е друга формула, използвана във финансовите приложения. И двете имат своите предимства и недостатъци.

Лихвеният процент представлява таксата или дохода, който заемодател или банка ви начислява за заем или инвестиция. Простият лихвен процент не отчита множество периоди на лихвени плащания и такси. Лихвеният процент се изчислява на принципа на кредита и не включва размера на вече натрупаната лихва. Например, банка може да ви начисли 5% лихва. Размерът на лихвите, които плащате, ще се удвои за две години.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
PG

Автор: Андон Иванов

Занимавам се с компютри повече от 8 години, като от няколко години активно се занимавам с SEO и Уеб програмиране, ползвайки следните програмни езици: HTML, CSS, PHP, MySQL. В момента активно си търся работа. В случай, че сте работодател, няма да ви се разсърдя да погледнете моето CV.
Остави коментар или Остави Trackback
seperator

Публикувай коментар

Вашият email адрес никога няма да бъде публикуван публично. Задължителните полета са маркирани с символ *

*
*

Защита против спам ботове