Давност на глоби от КАТ – какво трябва да знаете

А ти хареса ли тази статия?!?

Няма шофьор, който в даден момент от живота си да не е извършвал някакво нарушение на пътя. Нещата, на които трябва да обръщаме внимание, не са никак малко, и понякога се случва без да искаме да направим дребно нарушение.

Ето защо отговорността на пътя е по-важна, отколкото в много други сфери от живота. Там става дума за човешки животи, затова е важно да познаваме добре правилата и да се стремим да избягваме дори най-дребните нарушения.

Именно поради тази причина в Закона за движение по пътищата са указани глоби за различните нарушения на пътя. Важно е да знаете какво да правите в случай, че получите глоба, защото това е възможно да се случи дори на най-добрите шофьори, не само на закоравелите престъпници.

В случай, че се нуждаете от правна помощ относно нарушения на пътните правила, можете да се обърнете към специалистите от адвокатска кантора SBKLaw.bg.

Каква е погасителната давност на глоби от КАТ

От 27-ми февруари 2015-та година глобите в кат имат срокове на погасителна давност.

В Закона за административните нарушения и наказания е предвиден срок от три месеца за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. В случай, че този срок не е спазен, не се образува административно-наказателно производство.

В случай, че е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение), според него трябва да бъде издадено наказателно постановление в шестмесечен срок.

След като изтекат тези срокове, няма как да се наложи наказание от Върховния съд за нарушението на Закона за правилата по пътищата.

Освен погасителната давност, има и изпълнителска давност, която възниква след като е било образувано административно-наказателно производство.

Изпълнителска давност на глобите

В случай, че според Закона за административните нарушения и наказания наложеното наказание за нарушителя е глоба, то не се изпълнява след изтичане на две години от датата на постановлението.

След изтичане на тези две години по никакъв начин не може да има принудително изпълнение на наказанието. С други думи, след изтичането на двугодишния срок няма как принудително да съберат от вас сумата на глобата.

Прекъсване на давността

Давността на глобите от КАТ обаче може да бъде прекъсвана с всяко действие, предприето от съда или прокуратурата спрямо наказания. Такова действие е например спирането на производството издадено от съда и повторно препращане към административно-наказателния орган.

В този случай, след като давността бъде прекъсната, започва да тече нова давност, тоест още две години от датата на прекъсването.

Независимо, че тази давност може да бъде прекъсвана по всяко време, след изтичане на три години без прекъсване, тя вече отпада окончателно и никакви действие не са способни да ви принудят да я платите. Такъв срок се нарича абсолютна изпълнителска давност.

Това обаче не означава, че непременно можете да се отървете от глобата, в случай, че е нямало прекъсвания на давността. В случай, че в срокът от две години е образувано производство за събиране на глобата, абсолютната изпълнителска давност не важи и вие сте длъжни при всички случаи да изпълните наказанието.

Ако имате нужда да бъдете ориентирате в тънкостите на Закона за административните нарушения и наказания, обърнете се към адвокатите в SBKLaw.bg.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
PG

Автор: biko

Димитър Георгиев - Бико е част от екипа на oнлайн маркетинг агенция IdeaMAX, която предоставя широко разнообразие от дигитални маркетингови услуги с висока степен на ефективност, за което свидетелстват и резултатите. Един от нашите нови проекти е Градската медия - Gradski.bg.
Both comments and trackbacks are currently closed
seperator