Промяна на правна форма на управление: Какво представлява

А ти хареса ли тази статия?!?

Промяната на правна форма на управление е сложна за човек, който няма опит в подобни начинания, но в същото време понякога е необходима.

Тя представлява процесът, при който търговско дружество променя своята организационна структура или правна форма, продължавайки да оперира под друга форма.

Тук изключваме прекратяването на дейността, тъй като самият термин “промяна на правна форма” предполага, че дружеството ще продължи да работи, но под друга форма.

Това може да включва преминаване от една правна форма на управление към друга или изменение вътрешните правила и структура на дружеството.

Кога най-често се налага промяна на правната форма на управление

В контекста на търговското право, промяната на правна форма на управление може да се осъществи по различни начини, като най-често срещани са следните случаи:

1-во: Преобразуване на дружеството

Това е процесът, при който дружество се преобразува от една правна форма в друга, като се запазва непрекъснатостта на дейността и правата и задълженията на дружеството. Например, едно търговско дружество може да премине от дружество с ограничена отговорност към акционерно дружество.

2-ро: Сливане

Това е процесът, при който две или повече дружества се обединяват и създават ново дружество с нова правна форма на управление. В резултат на сливането, дружествата прекратяват своето съществуване и активите и задълженията им се прехвърлят на новото дружество.

3-то: Разделяне

Това е точно обратното на сливането, а именно процесът, при който едно дружество се разделя на две или повече отделни дружества с различни правни форми на управление. При разделянето, активите и задълженията на дружеството се разделят между новообразуваните дружества.

4-то: Преобразуване на филиала

Ако имате филиал на дружество в определена страна или юрисдикция, можете да решите да го преобразувате в отделно самостоятелно дружество със собствена правна форма на управление.

Всички тези промени в правната форма на управление на търговско дружество могат да бъдат много сложни и обикновено изискват съобразяване с приложимото законодателство.

Всичко това е съпътствано и с необходимостта да се спазват много правила за регистрация и одобрение, както и изготвяне на съответни документи и спазване на процедурите, предвидени от закона.

Най-добре е да се консултирате с адвокат

За да извършите промяна на правната форма на управление на дружеството си, е препоръчително да се консултирате с адвокат, специализиран в търговското право (можете да потърсите съдействие на SofLaw.bg).

Той или тя ще ви помогнат да разберете подробностите и изискванията, свързани с предстоящата промяна на правната форма, а също така и ще ви предоставят необходимата правна помощ при изпълнението на процеса.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
  • Няма подобни статии
PG

Автор: biko

Димитър Георгиев - Бико е част от екипа на oнлайн маркетинг агенция IdeaMAX, която предоставя широко разнообразие от дигитални маркетингови услуги с висока степен на ефективност, за което свидетелстват и резултатите. Един от нашите нови проекти е Градската медия - Gradski.bg.
Both comments and trackbacks are currently closed
seperator