Медицинска лаборатория – главна спирка по пътя на здравето

Обложка

Медицинска лаборатория – главна спирка по пътя на здравето

А ти хареса ли тази статия?!?

Медицинската лаборатория е място, на което се вземат проби за провеждане на лабораторни изследвания в контролирана среда. Изследванията може да се провеждат в самата медицинска лаборатория или материалите да бъдат изпратени до съответните места за извършването на специфичните тестове.

Медицинските лаборатории имат особено място в мисията за поддържане на здравето на населението. Едва ли има човек, който не е посещавал поне веднъж такава и причините за това може да са различни. Ползата от лабораториите може да раздробим на три основни роли – профилактична, диагностична и проследяваща.

Профилактична роля на медицинската лаборатория

Основната идея на профилактиката е да открие индикации за бъдещи проблеми, преди още да са се проявили симптоми на неразположение. Както профилактичните прегледи при лекаря, така и подлагането на профилактични изследвания дава на пациента важна информация за състоянието му към момента и вероятността за развиване на конкретен проблем в бъдеще.

Един от най-често срещаните примери за профилактичната роля на лабораториите са всички профилактични изследвания, извършвани по време на бременност. Те служат за изследване и оценяване на риска от неблагоприятно развитие на плода и появата на вродени аномалии в неговата генетика.

Профилактичните изследвания е най-добре да бъдат назначени от вашия лекуващ лекар, тъй като той е запознат с цялостното ви здравословно състояние, вашата здравна история и е наясно с това какви изследвания биха били полезни във вашия случай.

Профилактичните пакети с изследвания на добра цена от медицинска лаборатория Kandilarov.com са надеждно и изгодно средство за проверка на здравословното състояние.

Изследванията в медицинска лаборатория като диагностично средство

Важно е да бъде уточнено, че едно лабораторно изследване никога не би могло да послужи като единствено средство за поставяне на диагноза на пациента. Това не само не е препоръчително, но е и опасно. Затова винаги лабораторните резултати трябва да се разглеждат като част от общата картина, включваща характерни особености за пациента, както и наличието на симптоми и оплаквания и най-вече резултатите от медицински прегледи.

С това уточнение, медицинските лаборатории имат важна роля в диагностицирането, защото някои здравни отклонения могат да се идентифицират категорично едва след провеждането на конкретния лабораторен тест. Така например, за да се уточни дали е налице бактериална инфекция, от какво естество е тя и какви антибиотици биха могли да послужат като средство за лекуването ѝ е необходимо задължително да бъдат проведени съответните изследвания.

Каква е ролята на лабораториите в проследяване състоянието на пациента

Конкретни изследвания в медицинска лаборатория могат да послужат за проследяване реакцията на организма на лекувания спрямо назначената му терапия. Други могат да послужат за откриване на потенциални рецидиви след успешно проведено лечение.

Kandilarov.com е медицинска лаборатория, съчетаваща качество, надеждност, сигурност и експертиза, на които може да се доверите за профилактика, диагностициране и проследяване, съгласно препоръките на лекуващия лекар.

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
  • Няма подобни статии
PG

Автор: biko

Димитър Георгиев - Бико е част от екипа на oнлайн маркетинг агенция IdeaMAX, която предоставя широко разнообразие от дигитални маркетингови услуги с висока степен на ефективност, за което свидетелстват и резултатите. Един от нашите нови проекти е Градската медия - Gradski.bg.
Both comments and trackbacks are currently closed
seperator