Капиталови вноски – какво представляват?

Обложка

Капиталови вноски – какво представляват?

А ти хареса ли тази статия?!?

Допълнителни вноски в капитала на дружеството могат да се правят само ако това е предвидено в устава. В противен случай ще е необходимо да се измени договорът или да се избере различен метод за рекапитализация.

Допълнителните плащания са от паричен характер и се заплащат от отделни съдружници пропорционално на броя на притежаваните от тях акции. Ако това е предвидено в договора, те могат да носят лихва. Важното е, че надценките се прехвърлят към резервния капитал и при необходимост има възможност за връщането им. Те не са включени в приходите на компанията и акционер, който е юридическо лице, не може да отчита вноската като данъчно признати разходи.

При капиталовите вноски разходите са подобни на тези в случай на увеличаване на акционерния капитал: данък върху гражданските сделки в размер на 0,5% от размера на субсидиите.

Кредити

Рекапитализацията на дружество с ограничена отговорност от партньор е сравнително често срещана ситуация, но трябва да се помни, че това решение има някои недостатъци. Тук става дума преди всичко за факта, че ако заемодателят е акционер или продавач на търг, притежаващ най-малко 25% от акциите или акциите на компанията, няма да е възможно да се броят лихвите по заема към данъчно признати разходи. По същия начин, когато заемът се издава от сестринска компания, в която въпросният акционер има най-малко 25% от акциите или акциите.

В същото време следва да се отбележи, че в случай на заем, отпуснат от съдружник на капиталово дружество, няма да е необходимо да се плаща данък върху гражданските сделки. Трябва обаче да се помни, че ако компанията обяви несъстоятелност в рамките на 2 години след отпускането на заема, това ще се възприеме не като заем, а като принос към компанията.

Рекапитализация на командитно дружество

Рекапитализацията на партньорство, включително инжектиране на командитно дружество, както в случая с капиталовите дружества, може да се осъществи по много различни начини, най-популярните от които са два: увеличаване на приноса към партньорството и отпускане на заем от партньора .

Ако статията ви е допаднала, може да хвърлите един поглед и на:
  • Няма подобни статии
PG

Автор: Андон Иванов

Занимавам се с компютри повече от 8 години, като от няколко години активно се занимавам с SEO и Уеб програмиране, ползвайки следните програмни езици: HTML, CSS, PHP, MySQL. В момента активно си търся работа. В случай, че сте работодател, няма да ви се разсърдя да погледнете моето CV.
Остави коментар или Остави Trackback
seperator

Публикувай коментар

Вашият email адрес никога няма да бъде публикуван публично. Задължителните полета са маркирани с символ *

*
*

Защита против спам ботове